Avikling av driften

Privatlaerer.no avvikler driften vinteren 2016.